jira-timesheet

Send you worktime in timesheet


License
MIT
Install
apm install jira-timesheet@0.2.0

Documentation

jira-timesheet package

Send you worktime to timesheet!