Dmitriy Shekhovtsov

Dmitriy Shekhovtsov valorkin

113 commits - 42.8%

Greenkeeper

Greenkeeper greenkeeperio-bot

62 commits - 23.5%

Natali Soloviova

Natali Soloviova natali-abyss

29 commits - 11.0%

Oleksandr Telnov

Oleksandr Telnov otelnov

16 commits - 6.1%

Michael Marner

Michael Marner MichaelMarner

14 commits - 5.3%

Hongbo Miao

Hongbo Miao Hongbo-Miao

5 commits - 1.9%

Daniel Whitney

Daniel Whitney Tiedye

3 commits - 1.1%

Amit Moryossef

Amit Moryossef AmitMY

2 commits - 0.8%

Ibby Hadeed

Ibby Hadeed ihadeed

1 commit - 0.4%

Sahbi Sahloul

Sahbi Sahloul sahlouls

1 commit - 0.4%

Brady Liles

Brady Liles BradyLiles

1 commit - 0.4%

Nestyko

Nestyko

1 commit - 0.4%

Andrew Walters

Andrew Walters UWouldlLose

1 commit - 0.4%

Zachary Prisk

Zachary Prisk zprisk

1 commit - 0.4%

Sergey Kuryatnick

Sergey Kuryatnick SergeyKuryatnick

1 commit - 0.4%

Pablo Villoslada

Pablo Villoslada Puigcerber

1 commit - 0.4%

Astrid Karsten

Astrid Karsten alfakappa

1 commit - 0.4%

Vitaly T.

Vitaly T. m0t0r

1 commit - 0.4%

Mark Amery

Mark Amery ExplodingCabbage

1 commit - 0.4%

Zack Chapple

Zack Chapple zackarychapple

1 commit - 0.4%

Stefan Andres Charsley

Stefan Andres Charsley charsleysa

1 commit - 0.4%

Matthew Brown

Matthew Brown bbrink68

1 commit - 0.4%

Anthony

Anthony anthony-pinskey

1 commit - 0.4%

Prashanth Madi

Prashanth Madi prashanthmadi

1 commit - 0.4%

João Cardoso

João Cardoso jmmesquitacardoso

1 commit - 0.4%

Total commits:

264


Total contributors:

26


Average commits:

0.36 per day

Across about 2 years