Committers to apache/incubator-mxnet


Tianqi Chen

Tianqi Chen tqchen

818 commits - 8.88%

Chiyuan Zhang

Chiyuan Zhang pluskid

699 commits - 7.59%

Eric Junyuan Xie

Eric Junyuan Xie piiswrong

575 commits - 6.24%

Mu Li

Mu Li mli

548 commits - 5.95%

Bing Xu

Bing Xu antinucleon

535 commits - 5.81%

Yizhi Liu

Yizhi Liu yzhliu

231 commits - 2.51%

Valentin Churavy

Valentin Churavy vchuravy

204 commits - 2.22%

Sheng Zha

Sheng Zha szha

189 commits - 2.05%

Haibin Lin

Haibin Lin eric-haibin-lin

167 commits - 1.81%

Iblis Lin

Iblis Lin iblis17

151 commits - 1.64%

Pedro Larroy

Pedro Larroy larroy

128 commits - 1.39%

Hu Shiwen

Hu Shiwen yajiedesign

119 commits - 1.29%

Xingjian Shi

Xingjian Shi sxjscience

119 commits - 1.29%

Yuan (Terry) Tang

Yuan (Terry) Tang terrytangyuan

114 commits - 1.24%

Tianjun Xiao

Tianjun Xiao sneakerkg

110 commits - 1.19%

Aaron Markham

Aaron Markham aaronmarkham

109 commits - 1.18%

Yao Wang

Yao Wang kevinthesun

104 commits - 1.13%

Kellen Sunderland

Kellen Sunderland KellenSunderland

97 commits - 1.05%

Naiyan Wang

Naiyan Wang winstywang

93 commits - 1.01%

Yutian Li

Yutian Li hotpxl

91 commits - 0.99%

Chuntao Hong

Chuntao Hong hjk41

86 commits - 0.93%

Lanking

Lanking lanking520

85 commits - 0.92%

Chris Olivier

Chris Olivier cjolivier01

78 commits - 0.85%

Sandeep Krishnamurthy

Sandeep Krishnamurthy sandeep-krishnamurthy

74 commits - 0.8%

Marco de Abreu

Marco de Abreu marcoabreu

74 commits - 0.8%

Da Zheng

Da Zheng zheng-da

72 commits - 0.78%

Thomas Delteil

Thomas Delteil ThomasDelteil

59 commits - 0.64%

Anirudh Subramanian

Anirudh Subramanian anirudh2290

58 commits - 0.63%

Joshua Z. Zhang

Joshua Z. Zhang ZhreShold

58 commits - 0.63%

Total commits:

9.21K


Total contributors:

621


Average commits:

6.07 per day

Across about 4 years

Some users are hidden from this list.