Datateknologsektionen vid Linköpings universitet Datateknologsektionen vid Linköpings universitet

D-sektionen grundades 1976 och representerar de studenter vid Linköpings universitet som studerar D, IT, U, IP och C.


Repositories

d-sektionen/WebbU_bidrag_julkalender_2017
Webbutskottets bidrag till julkalendern 2017
JavaScript - Last pushed - 0 stars
d-sektionen/scripts
Allehanda scripts för automation och liknande
Shell - Last pushed - 0 stars
d-sektionen/dummy
speech_balloon Publik repo för att ta emot feedback.
Last pushed - 0 stars
d-sektionen/d-sektionen.github.io
octocat Arkivering av (väldigt) gamla versioner av D-sektionens webbplats.
HTML - Last pushed - 0 stars
d-sektionen/session-registration-app-android
Registreringsapp för sektionsmöten
Java - Last pushed - 1 stars - 1 forks
d-sektionen/voting-app
Front-end för att rösta på sektionsmöten
JavaScript - Last pushed - 0 stars
See all Datateknologsektionen vid Linköpings universitet's repositories

Most Used Packages

babel-plugin-transform-object-rest-spread
Compile object rest and spread to ES5
Latest release 7.0.0-beta.3 - Updated - 28.6K stars
chalk
Terminal string styling done right
Latest release 2.4.1 - Updated - 9.38K stars
babel-core
Babel compiler core.
Latest release 7.0.0-bridge.0 - Updated - 28.6K stars
async
Higher-order functions and common patterns for asynchronous code
Latest release 2.6.1 - Updated - 24.3K stars
babel-preset-env
A Babel preset for each environment.
Latest release 7.0.0-beta.3 - Updated - 3.45K stars
babel-preset-react
Babel preset for all React plugins.
Latest release 7.0.0-beta.3 - Updated - 28.6K stars
See all Datateknologsektionen vid Linköpings universitet's most used packages

Top Contributors See all

Patrik Sletmo Mikael Ångman Oskar Sundström Oscar Andell

Last synced: 2018-05-04 18:38:22 UTC

Login to resync this page