slovensko-digital/slovensko-sk-api


REST API na slovensko.sk

https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/slovensko-sk-api

License: EUPL-1.2

Language: Ruby


slovensko.sk API od Slovensko.Digital

Tento projekt slúži ako komponent, ktorý vystavuje RESTové proxy API k službám www.slovensko.sk (ÚPVS). Distribuovaný je ako Docker kontajner. Pomocou neho momentálne viete urobiť prihlasovanie cez eID, získať informácie o prihlásenej osobe, zasielať podania v mene prihlásenej osoby alebo v mene právnickej osoby, ktorá si zriadi technický účet u prevádzkovateľa (NASES).

CircleCI

Dokumentácia

Ďalšie služby

Licencia

European Union Public License verzia 1.2

Autori projektu

Občianske združenie Slovensko.Digital v spolupráci s CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.

Project Statistics

Sourcerank 5
Repository Size 3.2 MB
Stars 6
Forks 1
Watchers 6
Open issues 3
Dependencies 102
Contributors 3
Tags 0
Created
Last updated
Last pushed

Top Contributors See all

Pavol Zbell Ernest Walzel Jano Suchal

Something wrong with this page? Make a suggestion

Last synced: 2019-04-29 09:06:57 UTC

Login to resync this repository