usameavci/istakip


Node.js öğrenme/öğretme amacıyla yapılmış örnek bir uygulama.

Language: HTML


İş takip sistemi

Node.js öğrenme/öğretme amacıyla yapılmış örnek bir uygulama.

Kurulum (geliştirmek için)

Gereksinimler:

Github'dan proje indirilir:

git clone https://github.com/yasinaydin/istakip

Proje klasörünün içine girilir:

cd istakip

Gerekli NPM ve Bower modülleri kurulur:

npm install

Redis ve MongoDB bağlantı bilgileri ortam değişkeni olarak kaydedilir. Proje localde çalışıyorsa gerek yoktur. Örneğin:

process.env.REDIS_URL = 'redis://localhost:6379'
process.env.MONGODB_URI = 'mongodb://localhost/istakip'

Proje nodemon ile çalıştırılır:

nodemon

Project Statistics

Sourcerank 1
Repository Size 50.8 KB
Stars 0
Forks 0
Watchers 1
Open issues disabled
Dependencies 16
Contributors 3
Tags 0
Created
Last updated
Last pushed

Top Contributors See all

Ozgur Yasin Aydin Üsame Fethullah AVCI girayyapici

Something wrong with this page? Make a suggestion

Last synced: 2018-06-06 11:36:48 UTC

Login to resync this repository