github.com/AbduvokhidovRustamzhon/bank


Install
go get github.com/AbduvokhidovRustamzhon/bank