org.kie.kogito:kogito-addons-quarkus-knative-parent

Parent module for Kogito Quarkus Knative Addon