Fellesskjema for sykdom i familien


License
ISC
Install
npm install @navikt/sif-common-forms@17.4.0-beta.1

Documentation

sif-common-forms

Fellesdialoger/skjema for sykdom i familien

Release ny versjon til npmjs

krav: git working directory må være clean. Kode som er endret må være commitet og ligge på master på github.

npm run build-lib

VELG EN AV DISSE:
- npm version patch -m "Upgrade to %s"
- npm version minor -m "Upgrade to %s"
- npm version major -m "Upgrade to %s"

npm publish

Kjøre dev-app som viser dialoger

npm run dev