@weizai-cli-dev/init

weizai-cli-dev init


License
ISC
Install
npm install @weizai-cli-dev/init@1.0.14