apollo-passport

Apollo authentication via PassportJS and JWTs, with UI


Keywords
apollo, passport, auth, authentication
License
MIT
Install
npm install apollo-passport@0.0.7