everstorage

A vector manipulation class


License
MIT
Install
npm install everstorage@1.10.1

Documentation

Everstorage

TODO: Write some usage and description

See documentation https://hejny.github.io/everstorage/

TODO:


IStorage IObjectStorage IAsyncStorage IObservableStorage ISemanticStorage  – a úložiště s defaultně hodnotou


do budoucna by v téhle knihovně měl být i nějaký způsob jak se rest-api vyrobit asynchronní storedge


celá knihovna je jakýsi toolbox pro kombinování těchto úložišť vytváření a přetváření jednoho typu úložiště do druhého s tím že jako základní typy můžou posloužit lokal Story sessions to reach a wrapper pro používání browser history zároveň existují u tety pro vytvoření asynchronního úložiště z nějakého rest případně jiného

udělat základní stránku knihovny s tím že ukážu, kdo jí dělal, kde se využívá a pobídnu k přispívání

 koncept mikro knihoven