Identify os type.


Keywords
os.type, os, windows, osx, linux, pedon
License
MIT
Install
npm install pedon@0.15.0

Documentation

pedon

Identify os type.