phaser-ce-shim

Phaser Community Edition Shim


License
MIT
Install
npm install phaser-ce-shim@0.0.12-0