toshino

Kyoko Kyoko Toshino.


Keywords
cli-app, cli, toshino, aa
License
MIT
Install
npm install toshino@1.0.3

Documentation

toshino Build Status

Printing cute toshino

eyecatch.jpg

Install

$ npm install --global toshino

Usage

$ toshino

License

MIT elzup