Dataline.ExtraStandard.GkvKomServer.Extra13

Definitionen für den eXTra-Standard 1.3 (GKV-Kommunikationsserver)


Keywords
eXTra, standard, 1.3, definition, GKV, komserver, kommunikationsserver, verfahren
Install
Install-Package Dataline.ExtraStandard.GkvKomServer.Extra13 -Version 1.0.6