yasinaydin/symfony1-updater

A CLI updater for Symfony1 Framework


Keywords
update, symfony1
License
MIT

Documentation

symfony1-updater