PokemonGO-pokedex

Get Pokemon GO name based on Pokedex number


License
MIT
Install
pip install PokemonGO-pokedex==1.0.1

Documentation

PokemonGO-pokedex

Get Pokemon name based on pokedex number in Pokemon GO

Installation:

$ pip install PokemonGO-pokedex

How to use:

Run this command:

$ PokemonGO-pokedex

Enter Pokedex number.