VKPy

VK bot development micro framework


License
MIT
Install
pip install VKPy==0.1.1

Documentation