anki-export

Export your Anki *.apkg to Python. Read Anki *.apkg in Python.


Keywords
anki
License
MIT
Install
pip install anki-export==0.1.1