atoti-aws

Plugin to load CSV and Parquet files from AWS S3 into atoti tables


Keywords
atoti, aws, s3, cloud, csv, parquet, load, table, source
License
SGI-B-2.0
Install
pip install atoti-aws==0.6.2