awscrytpo

Did you mean to install aws-encryption-sdk-cli?


Install
pip install awscrytpo==0.0.1