eyespy


License
MIT
Install
pip install eyespy==0.0.1.1

Documentation