godEyes

usertrack auto test framework


Keywords
usertrack, app, test, testframework, godEyes, ic
License
Apache-2.0
Install
pip install godEyes==1.0.6