laputa-base

laputa base frame


License
MIT
Install
pip install laputa-base==1.0.0