Linkhub Auth Library


License
MIT
Install
pip install linkhub==1.6.0

Documentation

linkhub.py

linkhub 1.6.0

링크인증 API for Python.

https://api.travis-ci.org/linkhub-sdk/linkhub.py.svg?branch=master
  • requirements
    • Python 2.6+

Installation

Install via pip:

$ pip install linkhub

Install from source:

$ git clone git://github.com/linkhub-sdk/linkhub.py.git
$ cd linkhub.py
$ python setup.py install