Membership register for norwegian youth organizations


License
Other
Install
pip install medlemssys==0.12.0

Documentation

Medlemssys

Medlemsregister for norske organisasjonar.

Bygd på datamodellen til Norsk Målungdom sitt gamle Access-register. Ein del pragmatiske løysingar som fylgje av det. Ein del hardkoda NMU-ismer, men det forsvinn viss nokon (lag saker/issues). All bruk eg kjenner til har klart seg med det som er. Vert sakte modernisert.

  • Skrive i Python (Django)
  • I aktiv bruk sidan 2014
  • Kan lesa OCR-filer
  • Admin-grensesnitt med ein del hendig filtrering

Installasjon

Ein kjapp guide for å koma i gang med utvikling.

cd medlemssys

# Lag virtuelt Python-miljø virtualenv env . env/bin/activate pip install -r requirements/local.txt

# Medlemsregisteret køyrer på postgresql som standard. # Du må oppretta ein database. createdb medlemssys

# Set opp testdatabasa python manage.py migrate python manage.py loaddata start_data.json

# Lag deg ein brukar python manage.py createsuperuser

python manage.py runserver

No kan du gå til http://127.0.0.1:8000/admin/, logga inn og testa ut installasjonen.

Innhenting av postnummer

Hent ned Erik Bolstad sin CSV (TSV, menmen)-fil og les han inn:

wget http://www.erikbolstad.no/postnummer-koordinatar/txt/postnummer.csv python manage.py postnr_bolstad_import postnummer.csv

Viss du må oppdatera (kvart år), berre slett "PostNummer"-tabellen og køyr linene over på ny.

Importering av medlemsregisterdata

Filformatet ventar NMU-format i CSV. Ditt register er truleg annleis, men det er heldigvis lett å skriva adaptarar. Eventuelt å berre endra litt på namn i CSV-filene. T.d. har eg henta over eit register frå Mamut ein gong.

Format for lag, einaste som er nødvendig er "LLAG" (namn) og "lid" (id):

DIST,FLAG,LLAG,lid,ANDSVAR,LOKALSATS

Format for medlemar:

REGISTERKODE,LAGSNR,MEDLNR,FORNAMN,MELLOMNAMN,ETTERNAMN, TILSKRIFT1,TILSKRIFT2,POST,VERVA,VERV,LP,GJER,MERKNAD, KJØNN,INN,INNMEDL,UTB,UT_DATO,MI,MEDLEMINF,TLF_H,TLF_A, E_POST,H_TILSKR1,H_TILSKR2,H_POST,H_TLF,Ring_B,Post_B, MM_B,MNM_B,BRUKHEIME,FARRETOR,RETUR,REGBET,HEIMEADR, REGISTRERT,TILSKRIFT_ENDRA,FØDEÅR,Epost_B

For å importera med standardverdiar:

# Usage: manage.py medlem_import [options] [ lokallag.csv [ medlem.csv [ betaling.csv ] ] ] ./manage.py medlem_import

Du kan setja standardfilene i settings/local.py. Instellingane heiter:

MEDLEM_CSV GIRO_CSV LAG_CSV

API

Det er eit API på /api/. POST /api/token for å få ein API token å bruka.

Køyr testane

Det er alt for få testar, men eit par. Skriv gjerne fleire, og køyr dei ved kodeendring.

./manage test medlem giro statistikk