Downloader to download music from mp3.zing.vn


License
Zed
Install
pip install mp3_zing_downloader==1.3.3

Documentation

mp3_zing_downloader

Last update: 2016/09/30

A tool for batch download on mp3.zing.vn

PACKAGE này chạy với Python 3

Tính năng

 • Tự động download các bài hát từ 1 link bất kỳ của mp3.zing.vn:

  • Dowload 1 bài hát (và các bài liên quan trong link đó)
  • Download 1 album
  • Download các bài hát của 1 nghệ sỹ
 • Sau khi download, tự động chỉnh sửa thông tin meta của MP3 cho đúng với thông tin trên web:

  • Artist
  • Album
  • Genre
  • Title
 • Tự động tổ chức file trên ổ cứng, cấu trúc xem phần Sử dụng

 • Tự động thiết lập meta data cho file mp3:
  • Title
  • Album
  • Artist

Cài đặt

pip install mp3_zing_downloader

Sử dụng

Để download tất cả các bài hát trong 1 url:

$mp3zingdownload {url} --dir={DIR}

Trong đó:

 • DIR: là thư mục sẽ lưu các bài hát download về, nếu không chỉ định thì là thư mục hiện tại.
 • url: là url của 1 bài hát, hoặc 1 album, hoặc 1 ca sỹ trên mp3.zing.vn

Cách lưu bài hát sẽ như sau:

DIR/Tên ca sỹ/Tên album/Tên bài hát.mp3