nobeldb

Nobel Prize Winner DB Shenanigans


Keywords
nobeldb
License
BSD-3-Clause
Install
pip install nobeldb==0.2.0

Documentation