Тус сан нь Номун хэт ХХК-н Электроникийн сургалтын "Raspberry Pi-д суурилсан IoT хөгжүүлэх сургалт"-д зориулагдсан болно.


License
MIT
Install
pip install nomunkhet_rpi==0.7.2.12