pisoc

PiSoC Python API


License
MIT
Install
pip install pisoc==2.0.1