py-fakename

Wrapper for fakena.me generation


Keywords
privacy, python
License
GPL-2.0+
Install
pip install py-fakename==0.3