pyiArduinoI2Cmatrix

iarduino.ru module for Raspberry Pi


License
MIT
Install
pip install pyiArduinoI2Cmatrix==1.0.1

Documentation

pyiArduinoI2Cmatrix