Simiki is a simple wiki framework, written in Python.


Keywords
simiki, wiki, generator
License
MIT
Install
pip install simiki==1.6.2.1