skakidb

skakidbcli


Install
pip install skakidb==0.0.2

Documentation

skakidb-cli