no.nav.tjenestespesifikasjoner:digisyfo-sykmelding
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release - Published - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:personsok-esb-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release - Published - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:nav-medlemskap-v2-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release - Published - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:nav-virksomhet-paaloepteUtgifter-v1-meldingsdefinisjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release - Published - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:varsler
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release - Published - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:aktorid-jaxws
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release - Published - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:person-v1-esb-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release - Published - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:brukervarsel-v1-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release - Published - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:organisasjonenhetkontaktinformasjon-v1-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release - Published - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:soeknadsskjemaSosialhjelp-v1-saksoversiktdefinisjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release - Published - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:sykmelderstatistikk-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:henvendelse-arkivering-common
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:henvendelse-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:nav-fim-behandleJournal-v2-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:nav-fim-oppfoelging-v1-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:innsyn-henvendelse
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:nav-fim-organisasjon-v4-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:person-v2-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:nav-fim-person-v1-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:tjenestespesifikasjoner
Generated code + WSDL, WSD, JSON schemas etc. for describing how web services communicate in NAV.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:nav-fim-kodeverk-v2-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:henvendelse-arkivering-aktivitet
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:nav-fim-organisasjon-v2-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:oppfolgingsinfo-v1-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:arena-arbeid-og-aktivitet
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:henvendelse-behandlingsresultat
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.13-d95264192bc7 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:sporsmalinnsending-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:henvendelse-arkivering-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:henvendelse-soknader-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.13-d95264192bc7 - Updated - 1 stars
no.nav.tjenestespesifikasjoner:behandleforeldrepengesak-v1-tjenestespesifikasjon
WSDL-er og XML-spesifikasjoner for hvordan webtjenester i NAV snakker sammen.
Latest release 1.2019.03.05-14.15-99dc7babdf21 - Updated - 1 stars
License
Language
Keyword
Platform

Subscribe to an RSS feed of this search