hexo-theme-lotus

A fantastic hexo theme.


Keywords
hexo, theme
License
MIT
Install
npm install hexo-theme-lotus@0.0.1

Documentation

hexo-theme-lotus

npm build license

A fantastic hexo theme.

Installation

$ npm i hexo-theme-lotus

License

MIT © AkiJoey