This package includes only modal login form, lost password form, register form and profile editing, deleting forms with bootstrap and JQuery for ASP.NET MVC Projects.


Keywords
form, login, lost, modal, bootstrap, jquery, register, password
Install
Install-Package KMBModalLogin -Version 2.6.9

Documentation

KMB Modal Login Kullanımı

(for english read readme.en.md file in repository)

Build server Platform Status
AppVeyor Windows Build status

KMB Modal Login - Login Page

Ne Sağlar?

Modal Login with Jquery Effects snippet'ının ASP.NET MVC projesi ile kullanılacak şekilde uyarlanmış halidir. Login(giriş), register(kayıt), lost password(şifremi unuttum) pencereleri ile basit bir profil sayfası içerir. Profil güncelleme, silme işlemleri içinde gerekli ekran ve kodlamalar yapılmıştır.

Şifremi unuttum işlemlerinde iki farklı yöntem de bulunmaktadır. Birinci yöntem, şifrenin kullanıcı e-posta adresine gönderilmesidir. İkinci yöntem, şifre resetleme link'i oluşturularak kullanıcıya e-posta ile iletilerek, resetleme sayfasına yönlendirilir.

E-posta gönderme kodları proje içinde mevcuttur. Web.config 'den gerekli ayarların yapılması ile e-posta gönderme ve veritabanı ayarlarının yapılması yeterli olacaktır.

Modal Login, kendi Controller'ına sahiptir. Controller içinde gerekli kodlar yazılmıştır. Login, register ve lost password işlemleri jquery ajax işlemleri ile yapılmaktadır.

Nasıl Kullanılır?

KMB Modal Login - Layout ve Partial Views

Modal Login, partial view(ModalLoginPartial.cshtml) olarak projenizde istediğiniz sayfada kullanılabilir yapıdadır. Ayrıca menü de kullanılmak üzere, menü linklerini içeren bir partial view(ModalLoginMenuPartial.cshtml) daha içerir.

KMB Modal Login - Layout da Bootstap ve JQuery Ayarı

Modal Login, Entity Framework CodeFirst ile çalışmaktadır ve veritabanı ile tablo otomatik oluşmaktadır. İlgili Nuget paketini projenize eklendikten sonra şu adımları izleyerek gerekli ayarları arayüz ile yapabilirsiniz. Nuget paketi projenize; Bootstrap, JQuery, Entity Framework 'ü ekleyecektir.

Nuget Package Manager ile Projeye Ekleme

Install-Package KMBModalLogin

Nuget paketi yüklendikten sonra Controllers klasörüne "ModalLoginController" eklenir. Gerekli action 'lar bu controller'da bulunmaktadır. Gerekli class'lar proje altında "ModalLoginPlugin" klasörün de bulunmaktadır. Ayrıca View'larda Views klasörü altında "ModalLogin" isimli klasör de bulunmaktadır. Partial View'lar "Shared" klasöründe bulunmaktadır.

KMB Modal Login - Sample Page ile Kurulum ve Açıklama

View'lardan index.cshtml sayfasını hemen çalıştırarak ConnectionString tanımlamanızı kolayca yapabilirsiniz. Web.config dosyası içinden kendiniz düzenlemek isterseniz, gerekli yönergeleri bu sayfa da görebilirsiniz. Veritabanı bu sayfada gerekli connectionstring tanımını yaptıktan sonra ilk login denemesinde EF CodeFirst ile oluşturulacaktır. Örnek olarak, bir kullanıcı insert işlemi yapılmaktadır. Yine bu sayfa da örnek kullanıcı bilgisi bulunmaktadır. Deneme için kullanabilirsiniz.

Modal Login view'larında "ModalLoginLayout.cshtml" kullanılmaktadır. Burada yer alan PartialView tanımlamalarına bakarak siz de projenizde istediğiniz yere gerekli Modal Login partial 'larını kullanabilirsiniz.

Şifremi unuttum işlemleri için gerekli e-posta gönderme tanımlamaları için web.config içinde appSettings altında gerekli key'ler i düzenleyiniz.

Modal Login 'in kullandığı javascript dosyası Script klasörü altında modal-login.js ismiyle bulunmaktadır. CSS kodları için Content klasörü altında modal-login.css dosyasından gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Ekran Görüntüleri

Kullanıcı kayıt ve şifremi unuttum pencerelerinin ekran görüntüleri aşağıdaki şekildedir.

KMB Modal Login - Register(kayıt) Sayfası

KMB Modal Login - Lost Password(Şifremi Unuttum) Sayfası

Video Anlatım

Dilerseniz video'lu anlatımım ile anlatmak istediklerimi izleyebilirsiniz.

KMB Modal Login - Video Anlatım