shonetow/imena-po-padezima-laravel

Promena imena po padezima za Laravel 5


License
MIT

Documentation

Imena po padežima za Laravel 5

Menjanje imena po padežima bez korišćenja baze podataka za Laravel. Cela skripta je bazirana na srpskom pravopisu, tako da za region nisam siguran.

Demo: http://shonetow.net/padezi

Imajte na umu

  • Neophodno je imati informaciju o polu korisnika
  • Skripta trenutno podržava samo latinično pismo, ali je u planu podrška za ćirilicu

Priprema

U skripti možete promeniti vrednosti koje određuju pol. Podrazumevane vrednosti su 1 za ženski pol i 2 za muški.

Instalacija

Preko Comopser-a:

composer require shonetow/imena-po-padezima-laravel

U config.app.php dodati service provider.

'providers' => [
    Shonetow\Padezi\PadezServiceProvider::class,
];

I alijas:

'aliases' => [
    'Padez' => Shonetow\Padezi\Padez::class,
];

Za konfiguraciju polova i izuzetih imena kucajte sledeće u terminalu:

php artisan vendor:publish

Upotreba


$ime = 'Predrag';
$pol = 2;

echo Padez::nominativ($ime); // Predrag
echo Padez::genitiv($ime, $pol); // Predraga
echo Padez::dativ($ime, $pol); // Predragu
echo Padez::akuzativ($ime, $pol); // Predraga
echo Padez::vokativ($ime, $pol); // Predraže
echo Padez::instrumental($ime, $pol); // Predragom
echo Padez::lokativ($ime, $pol); // Predragu

Izuzeci kod imena

Neka imena je nemoguće obraditi logički, jer zavise od naglaska. Ovo se uglavnom prepoznaje kod vokativa. U tom slučaju ta imena možete dodati u svojstva $female_exceptions i $male_exceptions. Neka imena se već nalaze tamo, a možete mi poslati Pull request.