aws-wall-e

AWS WALL·Entropic Behaviour Automation


Keywords
aws, sdk, api, pinkboto, boto
License
GPL-3.0
Install
pip install aws-wall-e==0.0.1