awscrypto

Did you mean to install aws-encryption-sdk-cli?


Install
pip install awscrypto==0.0.1