dramatiq-sqs

An Amazon SQS broker for Dramatiq.


Install
pip install dramatiq-sqs==0.2.0