frigga-snake

Netflix' Frigga in Python


License
Other
Install
pip install frigga-snake==0.1