Asennettavan pakettiversion haku git-leimojen mukaan


License
MIT
Install
pip install git-versiointi==1.6b1

Documentation

git-versiointi

Työkalupaketti pakettiversion ja -historian sekä vaadittavien riippuvuuksien automaattiseen määrittämiseen.

Asennus

Asennusta järjestelmään ei tarvita työasemalla eikä palvelimella.

Työkalut otetaan sen sijaan käyttöön kunkin halutun pip-asennettavan git-projektin osalta muokkaamalla vastaavaa setup.py-tiedostoa seuraavasti:

...
setup(
 ...
 setup_requires=['git-versiointi'], # <-- LISÄTÄÄN
 ...
 # version=...            <-- POISTETAAN
 ...
)

Lisäksi voidaan tarvittaessa antaa parametrin git_versiointi arvoksi setup.py-tiedoston sijainti; oletuksena tämä on sys.argv[0].

Kun pakettia asennetaan joko työasemalla (python setup.py develop) tai palvelimella (pip install ...), tekee järjestelmä setup.py-tiedoston suorittamisen yhteydessä automaattisesti seuraavaa:

 • asentaa git-versiointi-paketin, ellei sitä löydy jo valmiiksi järjestelmästä
 • suorittaa normaalin asennuksen muodostaen versionumeron yms. tiedot automaattisesti (ks. kuvaus jäljempänä)
 • poistaa asennuksen ajaksi asennetun git-versiointi-paketin

Versionumeron tutkiminen

Git-versiointia käyttävän paketin versionumero voidaan poimia komentoriviltä seuraavasti:

python <paketti>/setup.py --version [--ref XXX]

Python-kutsulle voidaan antaa parametri --ref XXX, missä XXX on git-muutoksen tiiviste, haaran tai leiman nimi tms. Tällöin palautetaan versionumero kyseisen muutoksen kohdalla. Mikäli paketin (ali-) versiointikäytäntö on muuttunut annetun revision ja nykyisen tilanteen (HEAD) välillä, saattaa ilmoitettu versionumero poiketa historiallisesta, kyseisellä hetkellä silloisen käytännön mukaisesti lasketusta.

Toimintaperiaate

Skripti asettaa asennettavan python-jakelun tietoihin seuraavat tiedot:

 • version: versionumero
 • historia: JSON-data, joka sisältää projektin git-versiohistorian

Versionumeron muodostus

Versio- ja aliversionumero muodostetaan paketin sisältämän git-tietovaraston sisältämien tietojen mukaan. Tietovarastosta etsitään versionumerolta näyttäviä leimoja: tyyppiä ^v[0-9].

Mikäli tiettyyn git-muutokseen osoittaa suoraan jokin leima, puhutaan (kokonaisesta) versiosta; muutoin kyseessä on aliversio. Mikäli leima on tyyppiä [a-z][0-9]*$, puhutaan kehitysversiosta; muutoin kyseessä on julkaisuversio.

Kokonaisen version numero poimitaan versionumerojärjestyksessä (PEP 440) suurimman, suoraan kyseiseen muutokseen osoittavan git-leiman mukaisesti. Ensisijaisesti haetaan julkaisu- ja toissijaisesti kehitysversiota. Näin löydetty suora versioleima annetaan parametrinä leima.

Aliversion numero lasketaan lähimmän, versionumerojärjestyksessä suurimman julkaisu- tai kehitysversion sekä tämän päälle lasketun git-muutoshistorian pituuden mukaan. Nämä tiedot annetaan parametreinä leima ja etaisyys.

Oletuksena versio- ja aliversionumero lasketaan näiden tietojen mukaan seuraavasti:

 • kokonaiseen versioon liittyvän leima sellaisenaan
 • jos lähin, viimeisin leima kuvaa kehitysversiota (esim. v1.2.3a1, v1.2.3.dev3), muodostetaan aliversio lisäämällä etäisyys leiman loppunumeroon, esim. etäisyys 3 -> v1.2.3a4, v1.2.3.dev6
 • muussa tapauksessa aliversion etäisyys lisätään alanumerona leiman kuvaaman versionumero perään, esim. v1.2 + etäisyys 3 (kolme muutosta) --> versionumero v1.2.3

Versionumeroidan määritys voidaan räätälöidä seuraavilla tavoilla paketin setup.cfg-tiedostossa [versiointi]-osion sisällä:

 • versio, aliversio: merkkijono, johon laajennetaan parametrit leima ja etaisyys

Huom. nämä räätälöinnit eivät vaikuta edellä kuvattuun kehitysversioiden numerointiin.

Kaikki oletusarvoiset tai räätälöidyn logiikan mukaan muodostetut versionumerot normalisoidaan lopuksi PEP 440:n mukaisesti.

Historiatiedot

Paketin tietoihin lisättävä historia kirjoitetaan asennetun paketin metatietoihin (EGG-INFO) tiedostoon historia.json.

Paketin omissa asennustiedoissa määritetty tietue entry_points[egg_info.writers] asettaa kirjoituskomennon tiedostolle historia.json