othellotk

Edax gui to play Othello against the Edax engine


Keywords
othello, edax, tkinter
License
GPL-3.0+
Install
pip install othellotk==0.1.1