python-addresslib

Python email address parsing library


Keywords
email, address, parser
License
BSD-3-Clause
Install
pip install python-addresslib==1.0.3

Documentation

python-addresslib

Build Status

Python email address parsing library