Python MediaWiki Bot Framework


Keywords
API, bot, framework, mediawiki, pwb, python, pywikibot, pywikipedia, pywikipediabot, wiki, wikimedia, wikipedia
License
MIT
Install
pip install pywikibot==3.0.20190722