Python MediaWiki Bot Framework


Keywords
API, bot, client, framework, mediawiki, pwb, pybot, python, pywiki, pywikibase, pywikibot, pywikipedia, pywikipediabot, wiki, wikibase, wikidata, wikimedia, wikipedia
License
MIT
Install
pip install pywikibot==9.2.0