samoyed

Idiomatic AWS lambda utility specialized for SAM


Keywords
aws, serverless, lambda
License
MIT
Install
pip install samoyed==0.1.0.dev1

Documentation

SAMoyed

Idiomatic AWS lambda utility specialized for SAM