vboxapi

Python interface to VirtualBox


License
Other
Install
pip install vboxapi==1.0