viz-python-lib

python library for VIZ blockchain


License
MIT
Install
pip install viz-python-lib==0.1.0